OPENING HOURS

10:00 - 24:00 hrs.

MALL LOCATION

VIEW MAP ›

OPENING HOURS

10:00 - 24:00 hrs.

MALL LOCATION

VIEW MAP ›

Opening Ceremony

ภาพบรรยายกาศในงาน Opening Ceremony ของ Ginza Thonglor ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานมาฝากกันครับ ในงานมีทั้งแขก VIP พี่ๆ สื่อมวลชน เซเล็บบริตี้มาสนุกสนานร่วมกันไปกับการเดินชม เดินชิม และร่วมกิจกรรมกับร้านต่างๆ ที่เราเลือกสรรมาให้ทุกคนได้สัมผัสกันที่ Ginza Thonglor